Nasi maturzyści w gronie blisko tysiąca uczniów z innych szkół uczestniczyli we mszy świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego – Biskupa Legnickiego. Po Mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu mieli okazję do zwiedzania Jasnej Góry.