Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Zapisy do szkoły podstawowej

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie prosi o zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci siedmioletnie urodzone w 2017r. zamieszkałe w obwodzie szkoły, które korzystały z wychowania przedszkolnego.

Na prośbę rodziców do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, mogą zostać przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły. 

Przy zgłoszeniu wymagane są:

  • imiona i nazwisko dziecka (odpis aktu urodzenia lub inny dokument)
  • numer PESEL dziecka
  • imiona i nazwiska rodziców
  • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka
  • adres poczty elektronicznej i numery telefonów (o ile je posiadają)

W czasie zapisu mile widziana dowolna wpłata na Radę Rodziców.

Wszelkich informacji i odpowiedzi na pytania udziela dyrektor szkoły.

 

TERMIN ZGŁOSZENIA: od 4 marca 2024r.

Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły  od  poniedziałku  do  piątku  w godz. 800- 1500

Druk zapisu do szkoły podstawowej do wypełnienia w domu można pobrać poniżej i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-26 11:19przez:
Opublikowano:2021-02-26 08:41przez: Edyta Kielin-Kowalska
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie
Odwiedziny:3309

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.