Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki

Strona główna

Witamy na naszej stronie

 

Najnowsze aktualności

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

 

Drodzy Ósmoklasiści,

W sekcji Praca szkoły w kategorii Egzaminy zewnętrzne znajdują się najnowsze informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty. Prosimy o zapoznanie się

 

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

MATURA 2020

 

Drodzy Maturzyści.

W sekcji Praca szkoły w kategorii Egzaminy zewnętrzne znajdują się najnowsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego. Prosimy o zapoznanie się

 

 

26 maja 2020
Czytaj więcej o: MATURA 2020

ÓSMOKLASISTO!!!!!!

ZDOBĄDŹ SZÓSTKĘ, PRZYJACIELU NA DOBRY START W LICEUM!

25 maja 2020
Czytaj więcej o: ÓSMOKLASISTO!!!!!!

Procedura przychodzenia/wychodzenia, przebywania uczniów w szkole w czasie konsultacji, zajęć, egzaminów zewnętrznych oraz na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia

Procedura przychodzenia/wychodzenia, przebywania uczniów w szkole w czasie konsultacji, zajęć, egzaminów zewnętrznych oraz na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19  u uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie w okresie pandemii.

 

 

 1. Do szkoły/na egzamin mogą przyjść uczniowie zdrowi, bez objawów kaszlu, kataru i podwyższonej temperatury.
 2. Do szkoły/na egzamin nie mogą przyjść uczniowie, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo uczeń objęty jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Przed budynkiem szkoły, na placu szkolnym przed odwozem uczniowie unikają tworzenia grup, zachowują dystans społeczny ok: 2m.
 4. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły w czasie konsultacji, zajęć i egzaminu.
 5. Uczniowie przychodzą i wychodzą ze szkoły z osłoną ust i nosa np. maseczką, obowiązkowo dezynfekują ręce przy wejściu; na konsultacjach, zajęciach i egzaminie nie obowiązuje osłona ust i nosa.
 6. Uczniowie w czasie konsultacji, zajęć lub  egzaminu mają obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa, kiedy:
  - podchodzi do niego nauczyciel,
  - wychodzi do toalety,
  - kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej, po zajęciach i  konsultacjach.

 

20 maja 2020
Czytaj więcej o: Procedura przychodzenia/wychodzenia, przebywania uczniów w szkole w czasie konsultacji, zajęć, egzaminów zewnętrznych oraz na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia

Procedura odbioru i wypożyczenia książek w bibliotece szkolnej

Procedura odbioru i wypożyczenia  książek w bibliotece szkolnej

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie w okresie pandemii Covid-19

 

 1. Wychowawca powiadamia rodziców i uczniów przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów i wypożyczenia książek.
 2. Książki są zwracane i wypożyczane przez uczniów/rodziców w taki sposób, aby uniknąć grupowania się osób.
 3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu lub wypożyczenia książek powinien być w maseczce i rękawiczkach, zachowując bezpieczną odległość min. 1,5 metra.
 4. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek. Składowane książki oznacza datą, kiedy zostały przyjęte. Książki pozostają w kwarantannie do 72 godzin.
 5. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz umieszcza książki na półkach bibliotecznych.
 6. Książki zwracane do biblioteki nie podlegają jakiejkolwiek dezynfekcji.
 7. Pomieszczenie biblioteczne należy często wietrzyć, a powierzchnie wspólne dezynfekować.
 8. W okresie zagrożenia pandemią w bibliotece nie ma możliwości korzystania z czytelni i sali komputerowej.

 

20 maja 2020
Czytaj więcej o: Procedura odbioru i wypożyczenia książek w bibliotece szkolnej